Jak przekazać pieniądze?

Kto może przekazać 1%

Kto może przekazać 1% podatku dla naszych podopiecznych:

 • wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;
 • osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • wszyscy ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku;
 • emeryci i renciści, ale pod warunkiem, że wypełnią PIT OP - prostą deklarację, która zawiera jedynie dane osobowe, adres Urzędu Skarbowego oraz KRS organizacji.

Fundacja Viva! znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Posiadamy statut prawny takiej organizacji, co oznacza, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania 1%. To, że jesteśmy wpisani do rejestru można sprawdzić w wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski lub na stronie www.pozytek.gov.pl.

Zgodnie z obowiązującym prawem to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz fundacji kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie. Trzeba pamiętać, że na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do końca kwietnia każdego roku.

Jak przekazać pieniądze

Aby przekazać 1% na rzecz fundacji Viva! należy:

 • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" i tam w odpowiedniej rubryce wpisać nasz KRS: 0000135274;
  * w PIT 28 nr KRS trzeba wpisać w poz. 125 numer, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 126,
  * w PIT 36 nr KRS trzeba wpisać w poz. 302, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 303,
  * w PIT 36L nr KRS trzeba wpisać w poz. 105, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 106,
  * w PIT 37 nr KRS trzeba wpisać w poz. 123, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 124,
  * w PIT 38 nr KRS trzeba wpisać w poz. 58, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 59,
  * w PIT 39 nr KRS trzeba wpisać w poz. 51, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 52.
 • Ponadto w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym możemy wpisać dodatkowe informacje (np. na konkretny cel), które mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego. Informację taką należy zamieścić w rubryce "Informacjach uzupełniających?, gdzie podatnicy mogą podać swój numer telefonu, faksu, adres e-mail, a także cel szczegółowy na jaki przeznaczają swój 1% podatku, a przez zaznaczenie pola kwadratu można również wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych regulowanych przez art.21b ust.5 ustawy o podatku dochodowym*.
 • 1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

* art. 21b ust.5 ustawy o podatku dochodowym: Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, zgody na ich przekazanie.